OLGA SYAHPUTRA SEXY PHOTO | PRESENTER PHOTO WALLPAPER

OLGA SYAHPUTRA SEXY PHOTO | PRESENTER PHOTO WALLPAPER
This is a photo of Olga Syahputra, and profile this artist:
Full Name : Yoga Syahputra
Nickname : Olga Syahputra
Place / Date of birth : Jakarta, 8 Februari 1983
Father's Name : Nur Rachman
Mother's Name : Nurhida
Weight : 50 kg
Height : 168 cm
Religion : Islam
Zodiak : Aquarius